PWS Dezinfekce ETL virocid 1 l

Kód: 2.000115
–47 %
94372 0a
–47 % 158 Kč / ks 130,58 Kč bez DPH
Skladem (> 20 ks)
Můžeme doručit do:
18.5.2021

Dezinfekční přípravek na bázi ethylalkoholu s virucidním účinkem pro dezinfekci rukou, košíků, madel, klik a dalších povrchů. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dezinfekční přípravek osobní hygieny na bázi ethylalkoholu s virucidním účinkem pro dezinfekci rukou. Kapalný dezinfekční přípravek s virucidním účinkem, určený široké veřejnosti pro jednorázovou i opakovanou dezinfekci rukou.

Dezinfekce ETL je vhodná k dezinfekci rukou, nákupních košíků, madel, klik dveří a dalších povrchů, které je třeba dezinfikovat. Dezinfekce je vyrobena z potravinářského lihu a tak není tolik cítit po alkoholovém zápachu. Spolehlivě nežádoucí bakterie, plísně a viry na povrchu rukou. Doporučujeme aplikovat pomocí rozprašovače.

Dezinfekce může vysušovat ruce a proto je vhodné použít krém na ruce.

Není vhodná pro děti do 3 let ani není vhodné ji na kůži aplikovat častěji než 10x denně. 

 

Bezpečnostní list 

Obsažené účinné látky:
Peroxid vodíku 1,26 g/100g
Ethanol 65,85 g/100g
Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven k nepředvídatelným rizikům.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Specifikace
Objem: 1 l
Hustota (20°C): 0,795 g/cm3
Rozpustnost ve vodě: mísitelná
Výbušné vlastnosti: není výbušná

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce na pokožku
Záruka: dle data na obale
Velikost balení: 1 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
5
2x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
JV Avatar autora | 13.2.2021
1*
5
Avatar autora | 31.1.2021
Ještě jsem ho nestihla použít.